Impressie 6 – Een nieuw dak

Erwin Odendaal

Half augustus was alweer de laatste impressie. Sindsdien zijn er geen grote stappen meer gemaakt, afgezien van de vervanging van het asbesthoudende schuurdak ruim een week geleden. Gisteren is ook het luifel verwijderd. Die plek zal grotendeels worden ontdaan van beton en deel gaan uitmaken van de grote zijborder. De voortuin groeit al aardig dicht en zal volgend jaar wel volwassen zijn. Wat gaat dat toch snel met siergrassen en vaste planten!

Zoals altijd een rondje door de tuin. De kippenren weelderig en in bloei. (De dames lopen toch eigenlijk ‘los’?…) Een doorkijkje vanaf de sloot naar de kippenren. Het enorme terras onder het luifel zoals het nooit meer zal zijn. Witte bloemen en grijs blad als met bloem bestoven. Bij de kas staat de maïs hoog. De zijborder en de werkzaamheden aan het dak. De slopers nodigden mij uit om na het verwijderen van het dak en het vrijgeven van het terrein (asbestinspectie) een ritje in de hoogwerker te maken. Dat gaf de unieke kans om van bovenaf de tuin te fotograferen! Als laatste de sloop van het luifel en een foto van de voortuin op dit moment. De Salvia ‘Amistad’ bloeit daar eindeloos door.

Scroll to top