Windsingels

Erwin Odendaal

Rondom de bestaande tuin stond een hele smalle windsingel. In blad houdt deze de wind goed tegen, maar in de winter was ie niet afdoende. De windsingel bevat ook een aantal hoge bomen die teveel schaduw werpen op de moestuin. We wilden daarom een veel bredere windsingel aanleggen waarbij de buitenzijde mag uitgroeien tot maximale hoogte om naar binnen toe in hoogte af te nemen. Op die manier hou je maximaal de wind tegen en behoud je toch voldoende zon-inval aan de binnenzijde.

Onze keuze voor de beplanting maakten wij uit de lijst “Boom- en struiksoorten Subsidieregeling landschapselementen”. Deze regeling van de provincie Noord-Holland is in het leven geroepen om kleine landschapselementen die deel uitmaken van onze cultuurhistorie en kenmerkend zijn voor het Noord-Hollandse landschap, zoals knotbomen, rietlandjes en hoogstamfruitbomen, te behouden of terug te brengen. We hebben geen subsidie aangevraagd (gedoe en kleine kans op toekenning), maar we wilden wel bijdragen aan het landschap en wildleven.
Onze keuze werd bepaald door de geschiktheid van de bomen en struiken voor gebruik in een windsingel, het nut voor bijen en andere insecten, bij voorkeur inheemse soorten en geen bijzondere cultivars (die vaak toch wat minder sterk zijn, duurder en minder goed verkrijgbaar).

De windsingel heeft een golvende vorm gekregen. De noord-west-zijde (koude wind!) is het breedst, de Ratelpopulieren staan in een boog op het noorden. Vanaf het terras willen we graag uitzicht op de dijk houden en moet een haag het werk gaan doen. Op het zuid-westen was reeds een bosje. Dat hebben we uitgebreid.

Aan de westzijde van ons perceel staat een rechte lijn van schietwilg om de wind in het veld wat af te doen nemen en het zicht op de muur van maïs. Zij golven echter op geheel eigen wijze, van hoog (voor), naar laag (uitzicht vanaf terras), en weer naar hoog (achter). Aan de noordzijde staat een dubbele rij waar je tussendoor kunt lopen.

Wat wij hebben aangeplant:

Acer Campestre Veldesdoorn
Aldus glutinosa Zwarte Els
Amelanchier lamarckii Krent
Betula pendula Ruwe Berk
Berberis vulgaris Zuurbes
Carpinus vetulus Gewone haagbeuk
Cornus mas Gele kornoelje
Crataegus monogyna Eenstijlige Meidoorn
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts
Fraxinus excelsior Gewone Es
Ilex aquifolium Hulst
Ligustrum vulgare Wilde liguster
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie
Pinus sylvestris Den
Populus tremula Ratelpopulier
Rosa canina Hondsroos
Rosa rubiginosa Egelantier
Salix alba Schietwilg
Salix viminalis Katwilg
Sorbus aucuparia Lijsterbes
Viburnum opulus Sneeuwbal
Scroll to top